A hátrányos helyzetű emberek is munkához juthatnak Debrecenben

Egy uniós pályázatnak köszönhetően három hónapos munkatapasztalatot szerezhetnek, de akár egy évig is dolgozhatnak a hátrányos helyzetű debreceniek.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatallal konzorciumban 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségben” tárgyú felhívásra.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatallal konzorciumban 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségben” tárgyú felhívásra.

A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága a kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte. A megítélt támogatás összege: 3.615.000.000 Ft, intenzitása 100 százalékos. A támogatási szerződést 2016. szeptember 12-én írták alá.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal közösen helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programot valósít meg, szorosan együttműködve a résztvevő partnerekkel, cégekkel. A program célja a helyi foglalkoztatás szintjének növelése, a város gazdasági fejlődésének elősegítése.

A projekt keretében Debrecen Megyei Jogú Város létrehozta azt az egyeztető fórumot (foglalkoztatási paktumot), mely a munkaerő-piaci szereplők hatékony együttműködésén keresztül elősegíti a foglalkoztatási színvonal emelkedését. A siker érdekében a munkaerő-piaci folyamatokban résztvevő vállalkozások, civil szervezetek, képző intézmények és érdekképviseletek is a foglalkoztatási partnerség aktív tagjai.

A Paktum együttműködő partnerei:

Debrecen MJV Önkormányzata
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Debreceni Egyetem
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
Debreceni Szakképzési Centrum
Debreceni Tankerületi Központ
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány
Debreceni Képző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft.
Civilek a Fiatalokért Egyesület
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Héra Egyesület
OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

A Debreceni Foglalkoztatási Paktum célja a város egészséges munkaerő-piaci egyensúlyának megteremtése. Ez az egyensúly akkor áll fenn, ha a munkát keresők belátható időn belül számukra elfogadható munkához jutnak és az itt lévő, illetve a jövőben érkező foglalkoztatók számára megfelelő munkaerő érhető el.

Az egészséges munkaerő-piaci egyensúly eléréséhez az integrált munkaerőpiac megteremtése együttműködési rendszer felállításával, a munkaerő piacorientált fejlesztése, a közvetlen foglalkoztatás-ösztönzési tevékenység megvalósítása, a vállalkozásfejlesztés, befektetés ösztönzés, gazdaságfejlesztési- és szakértői tanácsadói tevékenység ellátása, a munkaerő-piaci kihívások kezelését támogató környezet kialakítása szükséges.

A Foglalkoztatási Paktum által nyújtott támogatások célcsoportjai a munkát vállalni szándékozó hátrányos helyzetű, közfoglalkoztatott vagy inaktív személyek. Számukra képzési (tanfolyami díj, vizsgadíj finanszírozása, helyközi utazási támogatás, képzés idejére keresetpótló juttatás és járulékok biztosítása) és elhelyezkedést segítő (bértámogatás, bérköltség-támogatás) támogatásokat nyújt a projekt.
belsoEhhez fontos előírás, hogy a támogatott személy nyilvántartott álláskereső legyen és a felvett személy az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezze.

A támogatásokat minden esetben egyedi elbírálás alapján, differenciáltan állapítják meg, mértékük és időtartamuk személyenként a megadott értékektől eltérő, több, illetve kevesebb is lehet.

A projekt keretében legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható vállalkozóvá válás támogatás, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig. E támogatás keretében tőkejuttatás semmilyen formában nem nyújtható a munkaerő-piaci programban és a programelemet nem lehet más programokból (mezőgazdasági programokból stb.) való vállalkozóvá válási támogatásokhoz kapcsolni.

A megvalósítás időtartama: 2016. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.