Az egyirányúsítás után újabb közlekedési fejlesztések jönnek

A több ütemben elvégzett egyirányúsítási munkákat csütörtökön sajtótájékoztatón foglalta össze Papp László polgármester.

A múlt héten elkezdődött el az Új Főnix Tervhez tartozó belvárosi közlekedésszervezés egyik legjelentősebb hatású és leglátványosabb munkafázisa. Egyirányúvá vált a Miklós és a Szent Anna, a Széchenyi és a Kossuth utca is. Valamivel több mint egy hét alatt végeztek az útburkolai jelek felfestésével és a közlekedési táblák kihelyezésével, így már az új forgalmi rend szerint közlekedhetnek az autósok az említett útszakaszokon.

A múlt héten elkezdődött el az Új Főnix Tervhez tartozó belvárosi közlekedésszervezés egyik legjelentősebb hatású és leglátványosabb munkafázisa. Egyirányúvá vált a Miklós és a Szent Anna, a Széchenyi és a Kossuth utca is. Valamivel több mint egy hét alatt végeztek az útburkolai jelek felfestésével és a közlekedési táblák kihelyezésével, így már az új forgalmi rend szerint közlekedhetnek az autósok az említett útszakaszokon.

Mint fogalmazott, van még tennivaló az átszervezéssel kapcsolatban, de minden erőforrást megmozgatva november 28-án estére elkészültek az aszfaltozási és útpályaépítési munkálatokkal a kivitelezők. Idén tavasszal jelentették be az 53 útkereszteződés átépítésére vonatkozó programot, ebből eddig 23 csomópont átépítése történt meg.

A polgármester közölte, a belvárosi kelet-nyugati átkötő utcák átépítése megtörtént, az útpályán aszfaltozás már nem lesz, viszont vannak még hátra fontos munkaelemek.

Kiemelte, hogy a lámpák összehangolása nagyon lényeges feladat, egy teljes napig ment már az új közlekedési rendszer, s maga a polgármester több napszakban is kipróbálta az új forgalmi rendet, eddig változó eredményeket tapasztalt.

– A lámpák összehangolásával elérjük a kitűzött célt. A következő két hétben történik meg ez, ekkor igazítják majd a jelzőlámpákat a szakemberek a tényleges forgalmi szituációkhoz. Csúcsidőkben vannak problémák, torlódások a keresztirányú közlekedés miatt. Korrekciók lesznek, amik segíteni fognak ezeken az állapotokon – tette hozzá.

Papp László közölte, vannak még hátra építési munkák is, így például a Vágóhíd és a Budai Ézsaiás utcán összefüggő járdarészt alakítanak ki, Kandia utcánál a kerékpárutat építenek, az Attila téren is lesznek járdaépítések.

A kivitelezők december 20-ig tervezik az építési munkák teljes befejezését, az időjárás miatt 2018 tavaszára is átcsúszhatnak egyes feladatok. Márciusi véghatáridő szerepel a vállalkozói szerződésben, így a tavaszi befejezés is belefér még ebbe. A polgármester hozzátette, az volt a cél, hogy az útpályák még az adventi időszak előtt elkészüljenek, ezt sikerült teljesíteni.

November 21-28. között 1063 közlekedési táblát helyeztek ki, és több mint hétezer négyzetméteren festettek fel az aszfaltra útburkolati jeleket.

Papp László hangsúlyozta, folyamatosan egyeztetnek a hivatal munkatársai a taxivállalatokkal, a DKV-val és a Magyar Közúttal annak érdekében, hogy optimalizálni lehessen a közlekedési viszonyokat. Kiemelte, a jelenlegi helyzetben irányhelyesen, a forgalmi iránnyal egyezően használhatják a buszsávokat a taxik, a szembejövő sávokat viszont már nem, erről egyeztek meg a vállalatokkal. Elmondta, bizonyos csomópontok kommunikálnak a buszokkal, de mivel a taxik nincsenek felszerelve ilyen eszközökkel, így az ellenkező irányból érkező sávokat emiatt nem is tudják használni.

A polgármester hangsúlyozta, a következő egy évben bőven lesznek még fontos elemek a fejlesztés hátralevő részében. Mint fogalmazott, sokan kritizálták a zöldhullám hiányát Debrecenben, a közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása során több forgalmas szakaszon várható majd a lámpák átprogramozása, összehangolása.

Az egyirányúsítás a város más pontjain is hatást váltott ki, a 47-es főúton például érezhetően kisebb a túlterheltség, az optimális állapot a csomópontok összehangolása után érhető majd el. Ennek érdekében a 4-es, a 47-es és a 33-as főutak lámpáit is át kell majd hangolni. A tervek szerint még idén december 15. előtt megkötik a kivitelezővel a szerződést, és várhatóan 2018 február végén fejezik be a munkát; mindezt saját forrásból végezteti el az önkormányzat.

A polgármester egy másik projektről is beszélt, ez a Gázvezeték utca forgalomtechnikai átalakítása lesz: a Mikepércsi úti kereszteződését építik át, sávszélesítéseket hajtanak végre, a Gázvezeték utcán öt autóbuszöblöt alakítanak majd ki, négy gyalogátkelőhelyet építenek, lámpás csomópontokat és járdákat fognak létrehozni.

Még ebben az évben szerződést köt a város és 2018 első félévében befejezik a munkát. A polgármester kiemelte, az István út – Szoboszlói út csomópontját is, ahol fél évig fognak dolgozni.

Fontosnak nevezte az egyetemi innovációs park közlekedésének javítását is, mint elmondta, a 33-as főúttól északi irányba építenek egy új utat, melynek végpontja a 354-es út lesz, ezzel a Böszörményi út forgalmát át lehet majd terhelni. A 33-astól az egyetemi innovációs parkig tart az első ütem. Papp László elmondta, az engedélyezési eljárás folyamatban van, s a jövő év elején indítanák el a projektet.

Az Egyetem tér és a Nagyerdei körút közlekedésbiztonságáról is beszélt, a körforgalom kétszer két sávosra bővül majd, a körúton egy buszsávokat alakítanak ki. A tervek megvannak, jövő tavasszal elkezdődhetnek a kivitelezési munkák. A polgármester közölte, ehhez kapcsolódik a Pallagi úti kereszteződés körforgalommá történő átépítése, 2019 első félévében készülne el ez a csomópont. A Bartók Béla út Mester utcai kereszteződésében plusz kanyarodósávot alakítanak ki, 2018 első felében szerződnek erre a munkára, és a második félévre készülhetnek el.

A Létai és a Vámospércsi út kereszteződésénél két sávon lehet majd kikanyarodni a Vámospércsi útra, jövő év első félévében csinálják meg ezt a szakaszt.

Papp László elmondta, annak érdekében viszik tovább a közlekedési programot, hogy a forgalmi körülmények a korábbiakhoz képest sokkal optimálisabbak legyenek.

A teljes közlekedési fejlesztési program mintegy négymilliárd forintba kerül, ebből a belvárosi egyirányúsítás és a külső körgyűrűn elvégzett átalakítások költsége 1,5 milliárd forint volt. A programot nagyrészt uniós forrásból viszi végig az önkormányzat, de a város az önrészét is hozzáteszi.

A debreceni közlekedésfejlesztési program folytatása

Az Új Főnix Terv közlekedésfejlesztési fejezetének részeként 53 közlekedési csomópont átalakítását jelentettük be 2017-ben. Ezidáig 23 csomópont épült át többek között azáltal, hogy befejeztük a program egyik legfontosabb elemének, a belvárosi közlekedés átszervezésének – útpályát érintő – építési munkarészeit.

A Széchenyi – Kossuth – Faraktár utca, valamint a Szent Anna – Miklós utca egyirányúsítása 2017. november 28-án befejeződött. Az adott szakaszokat érintő jelzőlámpás csomópontokat a forgalmi irány változásának megfelelően a kivitelező átépítette, a szükséges burkolati jeleket felfestette.

A munka mennyiségére néhány jellemző adat: 2017. november 21. és 2017. november 28. között 1063 közlekedési táblát helyeztek ki, 4800 négyzetméter fehér és 2200 négyzetméter sárga burkolati jelet festettek fel, 272 méter gyalogosvédelmi korlátot építettek.
A kivitelező cég – időjárás függvényében – 2017. december 20-ig tervezi a hátralevő munkák befejezését. A téli időjárás miatt a munkák áthúzódhatnak 2018 tavaszára.

A következő napokban a tervezők és a kivitelezők figyelemmel kísérik az egyirányúsítás által érintett útszakaszok forgalmi viszonyait és amennyiben szükséges beavatkozásokat hajtanak végre a jelzőlámpák működését, összehangolását illetőn.

A következő munkafolyamatokat tervezi a kivitelező:
1. a Vágóhíd utcán, valamint a Vágóhíd utcát a Budai Ézsaiás utcával összekötő járda és a Vágóhíd utcai peron pályaszerkezetének készítése folyamatban van. Aszfaltozására, illetve a térkő peron készítésére a 2017. december 4-ével kezdődő héten kerül sor. Ugyancsak ekkor kezdődik az Attila téri buszperon térkövezése is.
2. Szent Anna – Nap utca csomóponttól a Kandia utca közötti szakaszon a kerékpárút kialakítása folyamatban van.
3. Attila téren, Szent Anna utcán a Kandia – Klaipeda utca közötti szakaszon az egyesített gyalog-kerékpárút pályaszerkezete az útalapig elkészült. Aszfaltozása a december 4-i héten lesz.
4. Nyugati utca – Széchenyi u. csomópontban a középsziget aszfaltozása elkészült, így a Nyugati utcai Gyógyszertár előtti gyalogátkelőhely már 2017. november 28-án este megszűnt. A korlátok elhelyezése folyamatban van. A csomópontban, illetve a Szepességi utca torkolatában még járdaaszfaltozások történnek.
5. A Kossuth utca –Sas utca csomópontban a kerékpáros átvezetés miatt megbontott Városháza melletti járda aszfaltozása is napokon belül megtörténik
6. A Sas patikához áthelyezendő buszmegálló térkövezése elkészült, mellette folyamatban van az eredeti térkő felszedése a kerékpárút kialakításához szükséges döccenőmentes térkőburkolat lefektetéséhez. ( A Földhivatal melletti buszváró egyelőre a helyén marad, ugyanis az nem az önkormányzat tulajdona.)
7. Ha az időjárási viszonyok engedik, a Csokonai Színház – Burgundia utca között elkészülhet az egyesített gyalog-kerékpárút. A Kossuth utca szervízútjára felvezető szakasz útalapja készen van, aszfaltozására az időjárás függvényében vagy ezen a héten, vagy a 2017. december 4-ével kezdődő héten kerül sor.
8. A Faraktár utca szervízútja melletti buszmegálló útcsatlakozásának építése folyamatban van, tereprendezés is elkészült.
9. A teljes útszakaszt érintő közvilágítási és elektromos vezeték kiváltási munkák is befejeződtek. A hírközlési munkák 90 %-a elkészült, a hiányzó 10 % a meglevő járdák és tervezett gyalog-kerékpárutakban levő szekrények szintbehelyezését jelenti, melyek a burkolatok építésével együtt elkészülnek.
10. A Piac utcán a Gambrinus köz előtti gyalogátkelőhely készítése folyamatban van, annak gyalogos jelzőlámpával való ellátását követően szüntethető meg biztonságosan a Kistemplom előtti gyalogátkelőhely.
11. A Miklós utca – Piac utca – Szent Anna utca csomópontban a középszigetek (peronok) meghosszabbításának útlapja elkészült. Térkövezése a 2017. december 4-ével kezdődő hét második felében várható, amikor megtörténik a gyalogátkelőhely burkolati jeleinek felfestése is.

Valamennyi új jelzőlámpás csomópont elkészült, a meglevők átalakításra kerültek. Hátralevő munkák az egyes csomópontokban újonnan kijelölt vagy kijelölésre kerülő kerékpáros átvezetéseknél a maszkcsere.

A jelzőlámpás programok még nem véglegesek, a tervező és szakkivitelező folyamatosan egyeztet, és a finomhangolás jelenleg is folyamatban van. A rövidtávú tapasztalatok azt mutatják, hogy további lámpahangolási beavatkozások szükségesek az egyirányústott utcák által közre zárt terület külső részein, ahol a forgalom be- és kilép az egyirányú “területre”. A most következő adventi időszakban egyébként is jelentkező városi többletforgalom nagy próbája lesz a forgalmi rendnek. Tiszta képet igazából a 2018. január fog mutatni. Ha a forgalomváltozás igényli, a szükséges beavatkozásokat elvégeztetjük.

A debreceni taxitársaságokkal történt egyeztetés után az a megállapodás született, hogy a taxik a forgalmi iránnyal megegyezően behajthat a buszsávba, de ellenkező irányba nem. Ennek részben az az oka, hogy az ellenkező irányú buszsávból csak akkor lesz zöld jelzés, ha busz egy speciális műszerrel jelzést ad a csomópontban. A taxik ilyen műszerrel nincsenek felszerelve.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozó kivitelezési határideje szerződés szerint 2018. március 26-án telik le, a fennmaradó munkákat (pl.: Csapó utcai kerékpáros nyom, egyéb kerékpáros felületek burkolatfestési munkái) 2018. tavaszán határidőre be tudja fejezni.

Újabb csomópontok átépítése és forgalomtechnikai beavatkozások

A) Projekt neve: Közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása – (Jelzőlámpa)
Projekt tartalma: Az állami tulajdonban lévő 4. sz., 47-es sz. és 33-as sz. főutakat érintő jelzőlámpák programmódosítása és összehangolása, kiegészítve az egyirányúsításhoz tartozó, de a projektben eredetileg nem szereplő csomópontokkal (4. sz. főút, Szoboszlói út – BILLA, 4. sz. főút, Szoboszlói út – Általános iskola, Hatvan utca – Zúgó utca, Tisza István utca – Hatvan utca, Tisza István utca – Bajcsy Zsilinszky utca, Tisza István utca – Simonffy utca, Antall József utca – Barna utca, Károli Gáspár tér, Mester utca – Honvéd utca, Mester utca – Csemete utca, Hunyadi utca – Bethlen utca, Hunyadi utca – Darabos utca, Hunyadi utca – Pláza kijárat, Hunyadi utca – Péterfia utca, Rákóczi utca – FÓRUM,  Burgundia utca – Monti Ezredes utca).
A belvárosi egyirányúsítást követően egy beszerzési eljárás lefolytatását követően köthető meg a szerződés 2017. december 15-e előtt. A projekt várható befejezése 2018. február vége.
Támogatás: saját forrás

B) Projekt neve: Gázvezeték utca forgalomtechnikai átalakítása – Innovációs iparterület elérhetőségének javítása
Projekt tartalma: a Gázvezeték utca korszerűsítése, öt autóbuszöböl és négy gyalogátkelő létesítése, gyalogjárdák korszerűsítése, gyalogos kapcsolatok létesítése, jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése.

mikepgazv

A kivitelezésre irányuló közbeszerzés lefolytatása megtörtént, a szerződés még idén megkötésre kerül. Az időjárási körülményektől függően, a munkálatok 2018. év első félévében elkészülhetnek. A kivitelezés időtartama hozzávetőlegesen 6 hónap.
Támogatás: TOP-6.1.5-16 konstrukció keretein belül

C) Projekt neve: István út – Szoboszlói úti csomópont átépítése – Innovációs iparterület elérhetőségének javítása
Projekt tartalma: A 4-es sz. főút jobb oldalán a jobbra kanyarodó sáv építése, a 4-es sz. főút Hajdúszoboszló irányából a balra kanyarodó sáv hosszának megnövelése. Az István út északi ágán sávbővítés, egyenes-jobbra, egyenes-balra kanyarodó sáv kialakítása meglévő gyalogos átkelőhely meghosszabbítása, déli ágán sávbővítés, fogadó sávok kialakítása.

istvanszobosz
A kivitelezésre irányuló közbeszerzés előkészítés alatt áll. Az időjárási körülményektől függően, a munkálatok 2018. év első félévében elkészülhetnek. A kivitelezés időtartama hozzávetőlegesen 6 hónap.
Támogatás: TOP-6.1.5-16 konstrukció keretein belül

D) Projekt neve: Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javításául szolgáló új út építése
Projekt tartalma: A 33-as főúttól északi irányban új út tervezése a a METRO Áruházat kiszolgáló úttól a Vezér utca keleti végéig.
A támogató a projekt támogatási kérelmének támogatásáról 2017. november 23-án döntött. A projekt előkészítésének tervezési szakasza lezárult, jelenleg engedélyezési eljárások vannak folyamatban. A szerződéskötés várhatóan jövő év első félévében megtörténik, a kivitelezés 2018 második felében befejeződik.
Támogatás: TOP-6.1.5-16 konstrukció keretein belül

E) Projekt neve: Egyetem tér – Nagyerdei körút közlekedésbiztonsági átalakítása
Projekt tartalma: Az Egyetem sugárút – Egyetem téren lévő háromágú körforgalmi csomópont két forgalmi sávos körforgalmi csomóponttá átalakítása. A Nagyerdei körút és a Bolyai utca irányába sávbővítéssel, valamint hozzá kapcsolódóan az Egyetem téri körforgalom kihajtó ágának, illetve behajtó ágának és a Nagyerdei körút csomópontjának közlekedésbiztonsági átalakításával. A csomópont közlekedésbiztonságának javítása céljából szükséges a Nagyerdei körúton (a Simonyi út irányából) balra kanyarodó sáv, valamint az Egyetem tér felől balra kikanyarodva a Nagyerdei körútra gyorsítósáv építése.

egyetemteri
A kivitelezésre irányuló közbeszerzés előkészítés alatt áll. A kivitelezési szerződés megkötésre kerülhet várhatóan 2018 első félévében. A kivitelezés 2018 második félévében befejeződik.
Támogatás: TOP-6.4.1-15 konstrukció keretein belül.

F) Projekt neve: Négyágú körforgalom kiépítése a Debrecen, Pallagi út – Nagyerdei körút csomópontban
Projekt tartalma: Négyágú körforgalom építése a Nagyerdei körút – Pallagi út kereszteződésben, a beruházás érinti a villamospályát, mely korszerűsítésre szorul, valamint a kerékpáros átvezetést.

pallaginagyerd
A kivitelezésre irányuló közbeszerzés előkészítés alatt van. A kivitelezésnek a támogatási szerződés szerint 2019 első félévben készül el.
Támogatás: TOP-6.4.1-15 konstrukció keretein belül.

G) Projekt neve: Szabó Kálmán utca, Vécsey utca, Gizella utca, Galamb utca csomópont jelzőlámpás csomóponttá történő átalakítása
Projekt tartalma: Szabó Kálmán utca, Vécsey utca, Gizella utca, Galamb utca csomópont jobbra kanyarodó sávokkal fog bővülni és közterületi járdaszakaszok létesülnek.

szabovecsey
A kivitelezésre irányuló közbeszerzés elindítása várhatóan 2018 első felében megtörténik. A kivitelezés várhatóan 2018 második félévében megvalósul.
Támogatás: TOP-6.4.1-15 konstrukció keretein belül.

H) Projekt neve: Bartók Béla utca, Pesti utca, Mester utca, Böszörményi út csomópontjában Bartók Béla utcai ágon útburkolat szélesítésével jobbra kanyarodó osztályozósáv létesítése
Projekt tartalma: A Bartók Béla útról a Pesti utca irányába jobbra kanyarodó sáv létesül.

bartokpesti
A kivitelezésre irányuló közbeszerzés elindítása várhatóan 2018 első felében megtörténik. A kivitelezés várhatóan 2018 második félévében megvalósul.
Támogatás: TOP-6.4.1-15 konstrukció keretein belül

A) Projekt neve: Vámospércsi út – Létai út kereszteződés kibővítése
Projekt tartalma: A Létai út felől az eddigi egy helyett két sávon lehet kikanyarodni a Vámospércsi útra. Ehhez egy új sávot kell létrehozni a csomópontban

A beruházás előkészítése folyik, a kivitelezés 2018 második félévében várható.

Költségek

A belvárosi egyirányúsítási programhoz kapcsolódó beruházások összeköltsége több, mint másfél milliárd forint. Ebbe beleértendő a belváros mellett a Gázvezeték utcának, az István – Szoboszlói csomópontnak, valamint a jelzőlámpák felülvizsgálatának költsége.
A többi csomópont átalakításának teljes költsége több, mint 1,1 milliárd forint: ide értendő például a Szabó Kálmán – Galamb – Vécsey kereszteződés (csaknem 70 millió forint), a Bartók Béla út átalakítása (csaknem 25 millió forint), az Egyetem téri körforgalom bővítése (csaknem 63 millió forint), a Pallagi – Nagyerdei körút körforgalmának megépítése (csaknem 430 millió forint), valamint az Egyetemi Innovációs Parkhoz vezető út (560 millió forint) költsége.