TÁJÉKOZTATÓ A TURISZTIKAI KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE A BICZÓ ISTVÁN-KERT ÉS A PANORÁMA ÚT KÖZÖTT CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ
TURISZTIKAI KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE A BICZÓ ISTVÁN-KERT ÉS A PANORÁMA ÚT KÖZÖTT
CÍMŰ PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma:     TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001
Kedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe:     Turisztikai kerékpárút fejlesztése a Biczó István-kert és a Panoráma út között
Megítélt támogatás:             244.475.000 Ft
Támogatás mértéke:             100%
Tervezett befejezés:             2018.12.31.

A projekt keretében a debreceni Biczó István kert és a Panoráma út közötti területrész kerékpáros turisztikai fejlesztése valósul meg, a helyi kerékpáros-turisztikai hálózatra ráhordó és attrakciókhoz csatlakozó turisztikai célú kerékpáros útvonal kialakításával.

A projekt eredményeként létrejövő kerékpáros turisztikai útvonalhálózattal Debrecen mint turisztikai régióközpont aktív turisztikai lehetőségei tovább bővülnek.

Jelen támogatási kérelemben tervezett szakasz kialakítása szorosan kötődik a TOP-6.4.1-15 „Fenntartható városi közlekedés” elnevezésű felhívásra benyújtott „Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása” című támogatási kérelemhez, melynek keretében a belvárost a Biczó István kerttel összekötő hivatásforgalmi kerékpárút valósul meg Debrecen keleti városrészének kerékpáros baráttá tétele és a városi mobilitás fenntarthatósága érdekében.

A két szakasz megépülésével létrejön a megszakítás nélküli, az előző programozási időszakban már megvalósult legalább 80 km-nyi egybefüggő kerékpárút-hálózat, melynek részét képezi a Panoráma úton kijelölt kerékpáros övezet is, ahová a tervezet kerékpárút szakasz becsatlakozik.

A kialakítandó kerékpárút Debrecen Biczó István-kert, Sikló utcától indul és a Diószegi út nyomvonalát követve a Panoráma útig tart.

A tervezett kerékpárút hossza 2800 méter, mely a teljes szakaszon 2,6 méter szélességgel kerül megépítésre, és lakott területen kívüli szakaszt is tartalmaz. A szakaszon 20 km/h feletti tervezési sebesség kerül figyelembe vételre.