Megvan a nyertes pályamű a Debreceni Nemzetközi Iskola megépítésére


Szerző: UFT.HU | info@uft.hu 2017.06.07. 14:16 | Frissítve: 2017.10.31. 13:57

A Modern Városok Program és az Új Főnix Terv egyik legmarkánsabb oktatási fejlesztése a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása.


A régióban egyedülálló intézményben az óvodától az érettségiig tanulhat 500 diák 2019 őszétől. Az önkormányzat célja, hogy egy egységes nemzetközi rendszerű képzést hozzon létre, melyen egyaránt részt vehetnek külföldi, illetve magyar diákok. A város befektetés-ösztönzési potenciálját egy nemzetközileg elismert iskolarendszer nagyban felerősítené, hiszen ezáltal a vállalatoknak és azok dolgozóinak is vonzóbb célterületté válhat Debrecen. Az önkormányzat a megvalósításba bevonta a Debreceni Egyetemet, az iskola előkészítésére pedig 2017. február 16-án létrehozta a DENOK Nonprofit Kft-t.

Megvan a nyertes pályamű a Debreceni Nemzetközi Iskola megépítésére

A szakmai program elindítása mellett 2017 márciusában tervpályázatot hirdetett az épület megtervezésére. A kiírás szerint a pályázóknak Debrecen-Pallagon, a Bánat és a Manninger utcák határolta területen kellett egy több oktatási egységből álló nemzetközi IB rendszerben működtetett iskolaépületet és az ahhoz kapcsolódó építményeket megtervezni (utakkal, parkolókkal, kert- és tájépítészeti megoldásokkal és megújuló energiaforrások alkalmazásával.)

nemzet3A kiírásra határidőig (2017. május 22.) 14 pályamű érkezett. A beadott terveket egy 8 szavazati joggal rendelkező és további hat, szavazati joggal nem rendelkező tagból álló bíráló bizottság tekintette át. A bírálat a jogszabályoknak megfelelően titkosan, azonos szempontok szerint zajlott oly módon, hogy a bizottság tagjai a bírálati szakaszban nem ismerhették meg, hogy az egyes pályaműveket melyik tervezői iroda készítette.

A következő szempontokat vizsgálta a bizottság a bírálat során:

Építészet:

 • mennyire illeszkedik a funkcionális kialakítás az oktatási programhoz,
 • mennyire szolgál megfelelő háttérként az épített környezet az oktatási tevékenységhez,   mind az épületben, mind kültéren,
 • mennyire illeszkedik az oktatási tevékenységhez az anyagfelhasználás,
 • milyen környezettudatos megoldások kerültek a tervben alkalmazásra.

Tájépítészet:

 • mennyire ötvözi jól a terv a hagyományos nagyerdei élővilágot a mai kor kertépítészeti trendjeivel, hogyan kapcsolódik a Natura 2000 területhez,
 • mennyire jól alkalmazkodik az oktatási programhoz a tervezett téralkotás és növényalkalmazás
 • milyen környezettudatos megoldások kerültek a tervben alkalmazásra a kertépítészetben és szabadtéri építészetben.

Fontos szempont volt emellett az, hogy az épület a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból megvalósítható legyen, azaz az eszközbeszerzésekkel együtt 2,9 milliárd forintból felépíthető legyen.

Papp László polgármester és Bordás Péter tervező

A bíráló bizottság hosszas mérlegelés után egyhangú döntést hozott és három díjazott mellett három pályaművet megvásárlásra alkalmasnak talált.

A bíráló bizottság döntése alapján:

 1. helyezett (díj: 5 millió Ft)

Bordás Péter, Bord Építész Stúdió Kft, Budapest

(3. sorszámú pályamunka)

Az I. díjas pályamű strukturalista szemlélete, a bemutatott megoldások újszerűsége és frissessége okán adta a legelőremutatóbb javaslatot és a terv az alapkoncepciót nem érintő módosításokkal alkalmas a továbbtervezésre.

 1. helyezett (díj: 4 millió Ft)

Kállay Ferenc, K. F. Team Építész Stúdió Kft, Debrecen

(8. sorszámú pályamunka)

A II. díjas pályamű karakteres gondolatiságból kifejtett szép építészeti képlet magas színvonalon történő bemutatása miatt tartalmaz hasznosítható építészeti megoldásokat.

III. helyezett (díj: 3 millió Ft)

Pethő László, GEON Kft, Budapest

(1. sorszámú pályamunka)

A III. díjas pályamű a tervben rejlő erények miatt - tömegalakítás lépték, telepítés -, illetve a hely épített előképének kortárs értelmezése miatt érdemelte ki a díjazást.

A bíráló bizottság egyhangú döntése alapján megvételre kerül egyenként egymillió forintért:

Takács Ákos pályaműve, Céh-Projekt Kft, Budapest

(7. sorszámú pályamunka)

Batizi-Pócsi Gergő pályaműve

(11. sorszámú pályamunka)

Károlyi István pályaműve

(13. sorszámú pályamunka)

A bíráló bizottság az elvégzett értékelés és a pályázatok részletes elemzése alapján ajánlja, hogy a tervpályázati eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a Kiíró az első díjas pályázót kérje fel ajánlattételre a végleges tervező és a megvalósításra alkalmas végleges terv kiválasztása céljából.

nemzetkiskll2Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére - mely az I. díjazott Bord Építész Stúdió Kft. kizárólagos meghívásával történik - a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, várhatóan 2017. július közepén tud szerződést kötni az önkormányzat.

A szerződésben Kiíró az alábbi tervezési határidők teljesítését várja a tervezésére vonatkozóan:

 • az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére és az üzemeltetés várható költségeinek meghatározására a szerződés aláírását követő 90 napon belül,
 • kiviteli tervdokumentáció elkészítésére az építési engedélyezési tervdokumentáció leszállításától számított 90 napon belül.