TÁJÉKOZTATÓ A FELSŐPÉRCSI ÚT SZILÁRD BURKOLATÁNAK KIÉPÍTÉSE CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlec

TÁJÉKOZTATÓ
„A FELSŐPÉRCSI ÚT SZILÁRD BURKOLATÁNAK KIÉPÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKTRŐL

Támogatási kérelem azonosító száma: 1827007504
Kedvezményezett:                DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe:        A Felsőpércsi út szilárd burkolatának kiépítése
Megítélt támogatás:                65.154.308 Ft
Támogatás mértéke:                85%
Tervezett befejezés:                2019. 05. 31.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című Felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be.

A benyújtott „Felsőpércsi út szilárd burkolatának kiépítése” című támogatási kérelmet a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató 2018. március 22-én kelt támogatói okirat értelmében 65.154.308.-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte 85 %-os támogatási intenzitás mellett. A projekt keretében a Felsőpércsi utca szilárd burkolata kiépítésre kerül és rendezetté válik a csapadékvíz elvezetése.
A kertségben található utak aszfaltozása közül a legjelentősebb fejlesztés a Felsőpércsi úton történik. A Bayk András kert egyik legfontosabb gyűjtőútja 512 méter hosszan, a Borbolya utca és a Levendula utca közötti szakaszon kap aszfaltburkolatot. Az aszfaltcsík 5 és fél méter széles lesz, mellette csapadékvíz-elvezető árkot is létesítenek.

A munkálatok mintegy bruttó 100 millió forintba kerülnek. A szükséges önerőt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata saját forrásból biztosítja.

A kivitelezés 2018. márciusában kezdődött, s várhatóan 2018. végére befejeződik.

A projekt megvalósítását követően a jelenleginél biztonságosabban tudnak közlekedni a gyalogosok és a járművek a Felsőpércsi utca érintett szakaszán.

Az építési munka ideje alatt az Önkormányzat az arra közlekedők türelmét és megértését kéri.