TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA DEBRECEN-NAGYMACS VÁROSRÉSZEN CÍMŰ PROJEKTRŐL

 

eusfejlecesza

TÁJÉKOZTATÓ

"A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA DEBRECEN-NAGYMACS VÁROSRÉSZEN" CÍMŰ PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma:     TOP-6.9.1-15-DE1-2016-00001

Kedvezményezett:             DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe:     A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok megvalósítása Debrecen-Nagymacs városrészen

Megítélt támogatás:             20.296.520 Ft

Támogatás mértéke:             100%

Tervezett befejezés:             2019. 09. 30.

"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok megvalósítása Debrecen - Nagymacs városrészen" projekt célja, hogy a tervezett tevékenységek és programok által a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javuljanak. Elérhetővé váljanak számukra a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A közösségfejlesztő programok által az akcióterületen élő lakossággal együtt történik a tervezés és a megvalósítás, ezzel erősítve a helyi közösség kohézióját.

A programok között szerepelnek különböző közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, (pl.: "Csütörtöki csevegő" a közösség céljainak, terveinek meghatározása céljából, a "Hétvégi tanyázó" a hagyományőrző programok továbbvitele céljából, az "Önként a közért" című program az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére) továbbá a közösségi kertekben történő foglalkoztatás elősegítése. A program támogatja az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítását és fejlesztését is. Mindezeken túl egészségvédelmi előadások, álláskereső tréning, kölyök-klub, élet- és háztartásvezetési tanácsadások, helytörténeti-, irodalmi és filmklubok színesítik a programokat, továbbá sor kerül egy közösségi-részvételi színház létrehozására is.

A projekt célja a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javítása, a leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű integrációja.

A projekt konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium vezetője Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, tagjai a Debreceni Művelődési Központ, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár, a Héra Egyesület és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. A programok megvalósításáért a konzorciumi partnerek közösen felelnek.